Agenda:
Minimale leeftijd en legitimatie.
- Minimale leeftijd 19 jaar.
- Legitimatie verplicht. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

Camera toezicht.
- Bij betreding van het pand stemt U automatisch in met toezicht door videocamera’s.

Garderobe.
- Garderobe verplicht. Jassen/tassen dienen afgegeven te worden bij de garderobe. Zonder ontvangstbewijs worden er geen jassen/tassen terug gegeven.
- De directie stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van goederen die worden
achtergelaten in jassen en tassen

Overlast alcohol & drugs.
- Mensen die op wat voor manier dan ook overlast veroorzaken voor de omgeving worden niet toegelaten tot de Kazerne
- Het onder invloed zijn van, het in bezit zijn van, het gebruik van en/of handel in soft- en harddrugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van drugs, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen,volgt verwijdering van de betreffende persoon/-personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
- Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

Steek en vuurwapens.
- Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.
- Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij ten alle tijden de politie en wordt de toegang in
het vervolg ontzegd.

Houding bezoeker aan de deur.
- Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in woord, toon of houding wordt de toegang geweigerd.
- Gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak.
- Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd/gedetecteerd. Tassen kunnen op inhoud worden gecontroleerd. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

 Weigeringsgronden ten aanzien van kleding.

- Dresscode: De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de toegang tot de zaak te weigeren op grond van niet gepaste kleding. De kazerne is een zaak die zich richt op de jonge, trendy en modebewuste bezoeker.
- Een verzorgd uiterlijk is verplicht.
- Er wordt op correcte kleding gecontroleerd. Kleding als caps/sportpetjes, onzedelijke kleding, shirts zonder mouwen, voetbalshirts, trainingspakken,  badslippers, slordige t-shirts, opzichtige tatoeages of kettingen en kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan.

Vernieling en vandalisme.
- Bezoekers die zich bij het verlaten van de zaak luidruchtig gedragen, danwel vernielingen aanrichten, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd.
- Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt kan de toegang (blijvend) worden ontzegd.

Groepen.
- We houden ons het recht voor groepen groter dan 4 personen te weigeren.

Recht van weigeren.
- Wanneer het binnen te druk is (of veel vaste klanten worden verwacht) of de situatie in verband met de veiligheid daar om vraagt,  kan de toegang worden geweigerd.  Klanten die dan de toegang wordt ontzegd nodigen wij uit op de zondagavond.

Huisregels.
- Van onze bezoekers verwachten we tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die aanwezig zijn.
- Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke
manier te gebeuren, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
- Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend,
intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt een waarschuwing
en daarna –bij herhaling- volgt verwijdering.
In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.
- Groepsvorming of samenscholing met intimiderende
effecten wordt niet getolereerd